www.pelkkahirsi.fi
Pääsivivulle takaisin tästä
 
* Laadukkasta pelkkahirttä * Asiakkaan toivemitoilla * Lasersuunnattu sahaus  * Kokenut sahuri *


Kuvia ja videoita

Klikkaa kuvat isommiksi!

 

Kaikki alkaa siitä, kun sahaamme pelkkahirret

Video on kuvattu kännykällä yhdellä kädellä, samalla kun on sahattu toisella. Kuva ja sahaus on siksi hieman nykivää :)
Mutta videosta näkee kuitenkin kuinka homma tehdään. Molemmissa päissä on kaksi laseria, joilla pelkka on helppo keskittää.
Liukupöytä on tärinätön ja yhdessä hyvien apulaitteiden kanssa saadaan suoraa ja mittatarkkaa pelkkahirttä!

Kaiken perustana on pohjois-pirkanmaalainen tiheäsyinen ja hyvälaatuinen mäntytukki


Sahauksessa on tärkeää tarkka linjaus laserien avulla


Oikein linjattu pelkka on sydänkeskeisesti sahattu ja kuperuus ylös päin


Tuloksena suoria ja suorana pysyviä pelkkoja, joista on hirsimiehen helppo veistää kehikko


Sitten toimitamme tilaamasi pelkkahirret hirsimiehelle veistettäväksi


Hirsimies veistää kehikon yleensä kotonaan kahdessa osassa (Kuvassa Timo Meronen)


Kehikko puretaan, kuljetetaan rakennuspaikalle ja kasataan (Timo Meronen)


Kun kehikko on kasattu ja vesikatossa, annetaan kehikon kuivua loppukevät ja alkukesä


Kun kehikko on kuivunut, päästään kesällä tekemään ala- ja yläpohjat, ikkunat ovet ja viimeistelyt.


Meiltä Saat hirsien lisäksi myös kaiken muun puutavaran.
Ainakin katon puurakenteet kannattaa tilata samaan toimitukseen hirsien kanssa.
Saat heti kehikon valmistuttua tehtyä/teetettyä vesikaton ja kehikko pääsee säältä suojaan kuivumaan.